Generalforsamling tirsdag d 20/2 kl 19.00

04-02-2024

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag d 20/2 kl 19.00-20.00 i Erik Pock Loungen. Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vel mødt! 


Vores sponsorer